Peter Berglund
SEGRARNAS SORGSNA EFTERSMAK

Peter Berglund:

SEGRARNAS SORGSNA EFTERSMAK

Om autenticitetssträvan i Stig Larssons romaner

326 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-693-4

Ditt internetpris:

222 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Stig Larsson är en av samtidens mest intressanta och omdiskuterade svenska författare. I Segrarnas sorgsna eftersmak, som är den första litteraturvetenskapliga avhandlingen om författarskapet, behandlas ingående hur en grundläggande tanke om att eftersträva något autentiskt starkt präglar Larssons estetiska tänkande och litterära skrivande.


I centrum för studien står romanerna Autisterna, Nyår, Introduktion och Komedin I som publicerades under åren 1979-1989. Tre centrala teman lyfts fram som särskilt betydelsefulla i dessa litterära verk: obetydliga och minimala fenomen, vardagliga och värdelösa företeelser samt förnedring, våld och övergrepp.


Beställ