Sacharias Votinius
VARANDRA SOM VÄNNER OCH FIENDER

Sacharias Votinius:

VARANDRA SOM VÄNNER OCH FIENDER

En idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund.

352 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-678-0

Ditt internetpris:

229 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Med utgångspunkt i den aristoteliska tanken om att vänskapen utgör kontraktsrelationens förebild, genomför Sacharias Votinius i Varandra som vänner och fiender en kritisk undersökning av det moderna kontraktsbegreppet och dess idéhistoriska framväxt. Boken handlar om ömsesidighet i sociala relationer – om vänskap. Men den behandlar också sådana moraliska och rättsliga normer som istället främjar ensidiga, eller till och med direkt fientliga, relationer.


Undersökningen kretsar kring de värden som konstituerar den sociala relationen vänskap, och den centrala frågan gäller vilken betydelse dessa värden skall tillmätas i kontraktuella relationer. Bakom frågan döljer sig en konflikt som ytterst härrör ur två olika synsätt på samhället, människan och hennes relationer, och som kommer till uttryck bland annat i skilda uppfattningar om vilka principer som bör ligga till grund för rättsordningen.


Varandra som vänner och fiender fokuserar framför allt den relation som manifesteras i kontraktet. De civilrättsliga frågeställningarna behandlas som en integrerad del i en vidare analys med moralfilosofiskt, politisk-filosofiskt och rättsfilosofiskt innehåll.


Beställ