Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg (red)

Den litterära textens förändringa

Den litterära textens förändringar
Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg (red)
Den litterära textens förändringa
 

Studier tillägnade Stina Hansson

  446 sidor
Inbunden
ISBN

978-91.7139-793-5

Ditt internetpris
224 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Under sin tid som forskare och lärare har professor Stina Hansson inspirerat en lång rad studenter, doktorander och kolleger. I boken Från Herkules till Swea. Den litterära textens förändringar (200) drog hon upp linjerna för en litteraturhistoria som inte handlar om författarna, utan om texterna och de litterära formerna.

 

Stina Hanssons undertitel har blivit huvudtiteln för denna hyllning till henne. Kolleger och vänner bidrar med studier som ansluter till de frågor hon har lyft fram: retorikens betydelse, förhållandet mellan muntligt och skriftligt, de begränsningar och möjligheter som repertoaren och normsystemen innebär, genrernas dynamiska samspel: det som styr den litterära textens förändringar.Beställ