Johan Eriksson

Heidegger och filosofins metod

 

Heidegger ...

Johan Eriksson

Heidegger och filosofins metod

 

Om den filosofiska artikulationens och den filosofiska insiktens karaktär
eller
en introduktion till fenomenologin

  352 sidor
Mjukband
ISBN
978-91-7139-801-7
Ditt internetpris
202 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Martin Heidegger är kanske 1900-talets mest omskrivna och inflytelserika filosof. I Heidegger och filosofins metod hävdar Johan Eriksson att Heideggers huvudverk Varat och tiden inte i första rummet är en undersökning av människans vara utan snarare är en undersökning som ytterst syftar till att skänka filosofin sin egen metodologiska självförståelse. Heidegger och filosofins metod  kan läsas som en övergripande introduktion till den transcendental-fenomenologiska metod som initialt skapades av Edmund Husserl, men som Heidegger försökte utveckla och radikalisera.

 

Erikssons välformulerade och initierade studie är centrerad kring följande frågeställningar: Hur skall man undersöka och vinna tillgång till filosofins specifika forskningsområde? Vilken karaktär har den filosofiska kunskapen eller insikten? Och kanske viktigast: Vad kännetecknar filosofins särpräglade form av artikulation och begreppslighet?

 

Johan Eriksson är bosatt i Stockholm och verksam vid filosofiska institutionen, Uppsala universitet.

 

Pressröster

"Ett monstruöst försök att lyfta fram sanningsanspråket i Martin Heideggers 20-talsfilosofi... Det är modigt att skriva en sådan bok på det svenska språket, som alltför ofta bara används till introduktioner av filosofer och filosofiska teman istället för kritiska, vetenskapliga studier. Bravo!"

Fredrik Sveneaus, Svenska Dagbladet

 

Beställ