Donna Haraway

Apor, cyborger och kvinnor
Att återuppfinna naturen

 

Bäras utan namn ...

Donna Haraway

Apor, cyborger och kvinnor
Att återuppfinna naturen

Översättning
Måns Winberg
  334 sidor
Mjukband
ISBN

978-91-7139-385-2

Ditt internetpris
212 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Föreställningen att vi inte upptäcker naturen utan konstruerar den, att sanningen inte är något vi finner utan något vi skapar, har blivit en viktig grundförutsättning inom den vetenskapshistoriska forskningen. I Apor, cyborger och kvinnor är Donna Haraway på jakt efter vetenskapens genusrötter i kulturen. Hennes texter om forskning på apor tillhör förmodligen det mest intressanta som skrivits inom området. Haraway analyserar också olika berättelser om uppkomsten av naturen, levande organismer och cyborger (system som består både av organiska och teknologiska komponenter). Hon gör även en kritisk granskning av immunsystemet och visar hur djupt våra kulturella föreställningar tränger in i och påverkar förment värdeneutral medicinsk forskning.

 

Apor, cyborger och kvinnor är en klassiker skriven av en av cyberpunk-författarnas största influenser. I flera av bokens essäer utforskar och utvecklar Haraway den existerande feministiska forskningens omstridda referensramar. Boken innehåller också författarens berömda cyborgmanifest.

Donna Haraway är född 1944 och verksam som vetenskapshistoriker vid University of California, Santa Cruz.

 

PRESSRÖSTER

”Haraway redogör för fantastiskt roliga strider mellan kvinnliga och manliga forskare om huruvida langurhannarna dödar andra hannars ungar eller ej. Var det ett sätt att undanröja konkurrens från den egna avkomman? Provocerade manliga forskare i själva verket fram morden? Hur visste förresten hannarna vem som var far till vem? Och hur kom det sig att ingen intresserade sig för langurapan förrän våld i hemmet började uppmärksammas i USA?
När Haraway diskuterar apforskning är det ren njutning att läsa, det är så tydligt hur aporna, utan att veta om det, omtolkas av forskarna för att passa in i det rådande samhället.”
KAJSA EKIS EKMAN, DAGENS NYHETER

 

Beställ