Cristine Sarrimo

Heidenstams harem

 

Bäras utan namn ...

Cristine Sarrimo

Heidenstams harem

  304 sidor
Mjukband
ISBN

978-91-7139-805-5

Ditt internetpris
188 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Verner von Heidenstam (1859-1940) levde i en fascinerande och omtumlande tid. Industrialismen, den nya kapitalismen, kvinnorörelsens framstötar och den koloniala expansionen påverkade hans författarskap och hur han såg på Sverige och det svenska.


Heidenstam var ett slags seismograf som registrerade det förra sekelskiftets politiska, ekonomiska och könsmässiga turbulens. Därför talar han rätt in i vår egen tid, som ju också präglas av spänningen och utbytet mellan öst och väst, mellan modernitet och tradition.


Heidenstams harem är den första studien som tar ett samlat grepp om Heidenstams föreställningar om kön och sexualitet. I en spännande analys visar Cristine Sarrimo hur Heidenstams skildringar av manligt och kvinnligt är intimt förknippade med tidens orientalism, nationalism och marknadstänkande.

 

Cristine Sarrimo är lärare och forskare vid Malmö högskola och verksam som kulturskribent. Hon har tidigare givit ut När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi (2000).

 

 

Beställ