Tom Sandqvist

 

Ett svunnet Europa
Om modernismens glömda rötter

 

Ett svunnet Europa

Tom Sandqvist

Ett svunnet Europa
Om modernismens glömda rötter

  534 sidor
Mjukband
ISBN

978-91-7139-834-5

Ditt internetpris
239 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer

SLUTSÅLD


Om boken

Vem var Lajos Kassák och Ljubomir Micic? Vilka var Witcacy och Karel Teige? Och vad gjorde Jacwk Malczewski och Jan Matejko i Kraków?

 

August Strindbergs värsta rival Stanislaw Przybyszewski – mördade han verkligen sin älskarinna medan en av hans mest hängivna beundrare sköt hans hustru Dagny Juel, Edvard Munchs stora kärlek, på ett sjaskigt hotellrumi Tiflis?

 

Vem svarade för den ”subtropiska soiréen organiserad av vita negrer” i Warszawa strax efter första världskriget? Och hittade Paris-societetens stora tragedienne Sara Bernhardt verkligen den tjeckiske konstnären Alfons Mucha i ett ungerskt zigenarläger, där han förhäxade henne med fiolspel och sång i skenet av en fullmåne?

 

Ett svunnet Europa är en unik och rikt illustrerad beskrivning av konstnärliga och litterära riktningar i det forna habsburgska imperiet kring förra sekelskiftet. Tom Sandqvist berättar historien om den central- och östeuropeiska modernismen och om alla de revolutionerande avantgardistiska grupper som konst- och litteraturhistorien ”glömde bort” och som därför försvann ur blickfånget efter andra världskriget, men som det oaktat måste betraktas som en grundförutsättning för 1900-talets konst och litteratur.

 

Boken koncentreras till tre tematiska helheter. Den första är de nationalistiska rörelsernas genomslagskraft när den modernistiska konsten växte fram i länder som Polen, Tjeckien, Ungern, kroatien, slovenien och Serbien. Den andra diskuterar strävan efter de ”syntetiska” helheter som senare orättvisande har betraktats som uttryck för olika former av eklekticism. Den tredje helheten knyter ihop trådarna och berättar om den judiska kulturens stora betydelse för modernismens framväxt i Central- och Östeuropa.

 


 

Tom Sandqvist får stort pris för "Ett svunnet Europa"

Tom Sandqvist har fått resa till Helsingfors för att motta ett stort pris av Svenska Litteratursällskapet i Finland för boken "Ett svunnet Europa"; priset utdelade i samband med en frackmiddag och bankett med bl.a. finländska presidenten och Svenska akademien och en publik på operan på 1 300 personer.

 


INNEHÅLL

Inledning

 

I Teresienburg och Berlin
Miroslav Krlezas Teresienburg, Internationale Ausstellung Revolutionärer Künstler i Berlin och ”kalabaliken” i Düsseldorf

 

I Vilnius
Litauisk ”La Belle Epoque” och den polska konstruktivismens födelse

 

I Zagreb och Belgrad
Ljubormirs Micić, Barbarogeniet, zenitismen och den jugoslaviska dadaismen

 

I Budapest
Lajos Kassák, aktivismen, konstruktivismen och den ungerska rådsrepubliken

 

I Prag
Karel Teige, Devětsil, poetismen och det tjeckiska avantgardet

 

I Polen
Dada, Witkacy, Wyspianski, det polska avantgardet och nationalismen

 

I Galizien och annorstädes
Halv-Asien, sociologiska förhållanden, levnadsförhållanden och en anmärkningsvärd utställning i Lemberg

 

Tillbaka i Polen
Symbolismen, Mickiewicz, Przybyszewski, nationalismen och det polska folket

 

Tillbaka i Prag
Alfons Mucha, Franz Kafka, Franz Werfel, böhmisk nationalism och det tjeckiska sekelskiftet

 

Tillbaka i Budapest
Mihály Munkácsy, Endre Ady, ungersk symbolism och staden vid Donau

 

Den ”judiska frågan” – och den nationella
Ett slags sammanfattning

 

Bibliografi

 

Kronologi