Jenny Bergenmar m. fl. (red)


 

Tilltal och svar

 

Tilltal och svar

Jenny Bergenmar m. fl. (red)

Tilltal och svar
Studier tillägnade Beata Agrell

  424 sidor
Inbunden
ISBN

978-91-7139-832-1

Ditt internetpris
239 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

INNEHÅLL

Texter – samhällen
Gunnar D Hansson: Försmak av övergivet
Mikael Löfgren: ”Omstörta alla förhållanden…” eller ”Hej! Läs Kafka!”
Ingrid Holmqvist: Flickan och monstret. Om Inger Edelfeldt, Gilbert och Gubar och postmoderna freaks
Thomas Olsson: Geijer och bildningen som klassmärke

 

Återbruk
Mats Jansson: Återbrukets poetik. Om Gunnar D Hanssons ’lyrik’
Jesper Olsson: ”Give Jesus Pants”. Om bandspelare och poetisk återvinning
Lisbeth Larsson: Recycling Mozart
Camilla Brudin Borg: Fru Mariannes uppförande. Søren Kierkegaards Antingen-eller i Victoria Benedictssons roman Fru Marianne
Stina Hansson: Ett förvirrat, snöpligt och enfaldigt återbruk

60-tal
Sonia Lagerwall: När serierutan intar museet och romanen blir mobil … Den orena estetikens franska 60-tal
Johanna Lundström Gondouin: Indexikalitet och modernitet. Om Robert Bresson och P O Sundman
Gunnar Arrias: Från verk till repertoar, från expression till läsaraktivering – om litteraturvetenskaplig begreppsbildning och Willy Kyrklunds Polyfem förvandlad

 

Genre
Christiane Andersen: Stilbegriffe und Gattungskonzept. Zur Systematik der (Kultur)Wissenschaften bei Ernst Cassirer und Ludwik Fleck. Eine unbefangene Vergleichsstudie
Arne Melberg: Eftertankar om reselitteraturen
Peter Forsgren: Romanen och det moderna samhället. Ludvig Nordström och romangenrens förnyelse
Åsa Arping: ”Memoir öfver den förlidna veckan”. Orvar Odd och kåseriet
Christina Svensson: Kärleksdikt, självporträtt, brev eller gravdikt. En genrediskussion av Tegnérs dikt ”Den Döde”
Per Arne Tjäder: Den värmande samvaron. Om praktiken … om motsättningarna … om berättelser på scenen
Mats Malm: Lyriken, genresystemet och känslorna

 

Reception
Merete Mazzarella: Att läsa en novell med läkarstudenter
Dag Hedman: Lyckan. Om studenters läsning av en populärlitterär novell av Gösta Palmcrantz
Staffan Thorson: Den teoretiska praktiken. Exemplet studentläsningar
Hanne-Lore Andersson: Om litteraturvetenskapen och läsarna. Reflexioner med utgångspunkt i tre läsarbrev till Birgit Th Sparre
Jenny Bergenmar: Selma Lagerlöf, kortprosan och läsarnas kanon

 

Delblanc
Lars Ahlbom: Vad är det klockorna vill säga? Om livsvilja och sekularisering i Sven Delblancs radiopjäs Stark
Tomas Forser: Marknaden och den lärde plebejen. Litteraturkritikern Sven Delblanc
Lars Lönnroth: Delblancs drolerier. Karikatyrteckningar i litteraturhistoriens marginal

 

Konstens grepp
Ulf Olsson: Varför går en Författare omkring i flera av Lars Noréns pjäser?
Ola Holmgren: Himmel, helvete och humor. Inledningen till August Strindbergs Dödsdansen I
Sven Arne Bergmann: Berättartekniska innovationer i ”Dunungen I”
Martin Ånestrand: När ljuset släcks syns snart ett annorlunda sken
Eva Lilja: Stillhet och rörelse i Tomas Tranströmers ”Spår”
Christer Ekholm: Bara Beckman / 1881

 

Variationer
Mats Furberg: Inte inte utan utan
Jonas Ingvarsson: Kartan är större än verkligheten. Doktoranden och Handledaren: En loggocentrisk fiktion.
Stina Otterberg: Falla
Eva Borgström: En fågelskådares jungfrufärd

 

Bibliografi
Beata Agrells skrifter 1969-2009


 

Beställ