Alf Nilsson

 

Det främmande, det kusliga och tankens brist

 

Omslag

Alf Nilsson

Det främmande, det kusliga och tankens brist

Det analoga, det digitala och Homo Psychicus

 

Mjukband,

192 sidor, 170x240 mm

ISBN

9789171398741

Ditt internetpris
190 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

Det här är Alf Nilssons tredje bok om Homo Psychicus, den psykiska människan. De två tidigare böckerna är "Om Homo psychicus uppkomst" (2005) och "Det omedvetna i nya perspektiv" (2009). Ingång till samtliga tre böcker är utvecklingsperspektivet, den evolutionära utvecklingen såväl som barnets ontogenetiska utveckling. I tidigare böcker har Nilsson härlett drifterna/behoven och affekterna som människans grundläggande motivationssystem; handlingen/sensomotoriken, varseblivningen, kognitionen och språket som människans öppningar mot den yttre likaväl som den inre världen. Fokus i den här boken är "det främmande" som det framträder i olika skepnader under barnets utveckling till vuxen. I spåren av den härledningen urskiljer författaren också olika "riktade motiv" – "intentionen", "önskan" och "längtan" – som de, med referens i de medfödda affekterna, framträder under utvecklingen till vuxen människa.

 

Alf Nilsson är professor emeritus. Han var verksam som professor i klinisk psykologi 1986–2001 vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Författaren är legitimerad psykolog och psykoterapeut.

 

Pressröster

"Denna bok är sällsynt tankeväckande och ger sina läsare en upplevelse av djupare förståelse av människans psyke. I texten finns hela tiden återkopplingar mellan bokens olika delar och ständiga associationer mellan olika vetenskapliga perspektiv, som binder ihop kunskapen till en helhet. Språket är mycket klart och stringent, men likväl livligt och personligt. Författaren är också föredömligt tydlig med vad som är vetenskapliga fakta och vad som är egna funderingar. […] Författaren pekar ut en väg bortom den dynamiska psykologins tidigare vetenskapliga grumlighet, och bortom den enbenta kognitiva psykologins torra öken. En fruktbar psykologi som har djup och mening, samtidigt som den har en bred och solid vetenskaplig förankring. En fördjupad bekantskap med Homo psychicus kan varmt och ivrigt rekommenderas alla med intresse för psykologi."

Mats Nilsson, Psykolog och psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi,
Psykologtidningen, nr. 2, 2012

 

"Om författarens diskussion av begreppet "tankens brist" tänker jag att psykoterapidebatten alltid svajat mellan kognitionens dominans eller psykodynamikens. […] Författarens tre böcker om Homo psychicus är ett storartat bidrag till att förstå hur det förhåller sig: Människans evokerade känslor tillsammans med kognitionen, som laborerar med operationer av konkret och abstrakt karaktär förutsätter varandra. Hos människan kan förstånd och sinnlighet bestämma föremål endast i förening, säger författaren.

Sedan jag läst denna bok känner jag stor uppskattning för hur författaren lyfter fram den värdefulla uppgiften, som de biologiskt givna affekterna har i människans liv. Evolutionärt har affekterna stått för "tänkandet", innan kognitionen tog över den uppgiften mer och mer. För dagens människa har affekterna den viktiga rollen att motivera människan till sina handlingar. För det är ju ändå så att människan bryr sig om vad hon gör."

Staffan Stålfors, Psykisk Hälsa, 2012: 1

 

"Human knowledge and experience set limits to what can be imagined and created in fantasy. How do we transcend the void between actual, possible knowledge to new "impossible" knowledge? How far can our thoughts reach? In line with the book's subtitle, "The deficit of thought", the author, who equates thinking with cognition, cites Kant who claims that mentally, we can grasp objects only by combination by reason and sensuality. Without sensuality as a body-affect quality, there would be no direction, no intention of the thought process. Nilsson sees this requirement and the possibility of combining the two as a strength. The cognitive capacity, with its character of asymmetry, creates the time-space that balances affects and feelings, which are characterized by symmetry. By our thought processes, we try to handle the reality of our own death, but usually in vain. Cognition can, however, form metaphors which can reflect the uncanny quality of ultimate unfamiliarity."

Björn Wrangsjö, Scand. Psychoanal. Rew. (2011) 34

 

Beställ