Axel Englund & Anna Jörngården (red.)

 

OKONSTLAD KONST?

 

Omslag

Axel Englund &
Anna Jörngården (red.)

OKONSTLAD KONST?

Om äkthet och autenticitet i
estetisk teori och praktik

 

Inbunden,

220 sidor

ISBN

9789171398789

Ditt internetpris
199 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

"Möjligheten att nå fram till något autentiskt har blivit föremål för en kritisk dekonstruktion; längtan efter det genuina och ursprungliga uppfattas alltmer som ideologiskt tveksamt; genomkommersialiseringen av samhället urholkar idén om äkthet när den förvandlas till en reklamslogan – ändå dyker tanken på det äkta, genuina och autentiska upp överallt i vår mediemättade verklighet."

 

Att säga om någonting att det är äkta, genuint eller autentiskt innebär för de allra flesta en positiv värdering. Detta gäller inte minst på estetikens område: konstverk och kulturyttringar som tillskrivs dessa egenskaper står på ett eller annat sätt högt i kurs. Sådana omdömen signalerar att det som diskuteras inte är falskt, förvanskat eller manipulativt – kort sagt, att det är konst som inte är konstgjord eller konstlad. Men vad, mer exakt, kan autenticitet betyda i estetiska sammanhang? Är det möjligt att uppnå någonting alltigenom genuint, och vad skulle detta i så fall innebära?

 

Texterna i denna bok, vars författare kommer från en mängd olika estetiska discipliner, spänner över hela den västerländska kulturhistorien: från antiken och renässansen via romantiken till modernismen och samtiden. De estetiska objekt och praktiker som diskuteras inkluderar inte bara litteratur, bildkonst och musik, utan även foto, modekollektioner, plastikkirurgi, rättegångar, fiktiva bloggar och konserverade djurkroppar. Tillsammans ger de tretton bidragen en rik och mångfacetterad bild av vad autenticitet kan vara – och om det kan vara – i en estetisk kontext.

 

Författare

Franziska Bork Petersen Julia Habetzeder Ljubica Miočević
Magnus Bremmer Hannah Hinz Mikael Pet tersson
Carl-Filip Brück Anna-Maria Hällgren Emma Strindmar Norström
Axel Englund Anna Jörngården  
Maria Forsberg Erik Mattsson  

 

 

 

Beställ