Bengt Kristensson Uggla

 

Slaget om verkligheten

 

Omslag

Bengt Kristensson Uggla

Slaget om verkligheten

Filosofi – Omvärldsanalys – Tolkning
I nyutgåva med nyskrivet efterord

 

Mjukband,

524 sidor

ISBN

978-91-7139-880-2

Ditt internetpris
260 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

"Slaget om verkligheten är en storslagen och banbrytande kulturfilosofi som på ett originellt sätt analyserar samtidens filosofiska och sociala verklighet."

Peter Kemp

 

"En stor och rik bok som kastar ljus över det förflutna och ger en överblick över den motsägelsefulla samtiden. Den rör sig obesvärat mellan det allmängiltiga och det djupt personliga, den sammanfattar en mängd viktig litteratur och utgör en oavlåtligt engagerande och lärorik läsning."

Sven-Eric Liedman

 

"Bengt Kristensson Uggla har en enastående förmåga att foga samman det som är delat och därmed begripliggöra sammanhang ... beläst, välformulerad och mycket intressant."

Anne-Louise Eriksson

 

"Författaren skriver som få andra intellektuella vågar: om världsordningen och hur vi tolkar den, det stora greppet på vår tid ... En idéhistorisk och filosofisk Manuel Castells."

Per Wirtén

 

"I en tid av ständig fragmentisering av 'verkligheten' och fortlöpande revidering av våra inre kartor är Bengt Kristensson Ugglas Slaget om verkligheten en nästan nödvändig vägvisare genom svårtydda marker ... Hoppet stärks och tilliten växer när jag läser."

K.G. Hammar

 

Slaget om verkligheten utkom första gången 2002. När boken nu återutges sker det med ett nyskrivet efterord om "Världen mellan World Trade Center och Utøya". Författaren driver tesen att vi idag lever i en "hermeneutisk tidsålder". I en tid av globalisering har förmågan att tolka blivit en strategisk kompetens. Men hur ska vi förstå det faktum att vi tolkar den värld som vi delar så olika?

 

Bengt Kristensson Uggla, född 1959 och bosatt i Stockholm, är Amos Anderson professor i vid Åbo Akademi.

 

 

Beställ