Christer Johansson & Anders Lindström (red.)

 

Omvägar till sanningen - nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap

 

Omslag

Christer Johansson & Anders Lindström (red.)

Omvägar till sanningen - nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap

 

Mjukband,

216 sidor

ISBN

9789187483141

Ditt internetpris
199 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

 

Om boken

 

Romanens väg till sanningen är, enligt Eyvind Johnsons estetik och litterära praktik, ofta en omväg. Johnson skriver en ny typ av roman som utmanar våra invanda tankemönster och föreställningar om realism och symbolism, verklighet och dröm, högt och lågt, nu och då, progression och upprepning. Som ett alternativ till traditionella tankefigurer skapar författaren en mångdimensionell och paradoxal berättarkonst, som han tycks mena är den enda vägen till en djupare förståelse av människans villkor och verklighet. Det är också det mångfasetterade och radikala i Johnsons författarskap, hans vilja att utmana våra gängse föreställningar, som på olika sätt blottläggs i denna antologi och gör författarens berättelser mer aktuella än någonsin.

 

Författare:
Sylvain Briens, Kristina Fjelkestam, Caroline Graeske, Christer Johansson, Anders Lindström, Per-Olof Mattsson, Birgit Munkhammar, Beate Schirrmacher, Maria Wahlström & Per Anders Wiktorsson.

 

Beställ