Tom Sandqvist

 

vi söker ett sammanhang - arthur segal, sonia delaunay, kasimir malevitj och den östjudiska shtetteln

 

Omslag

Tom Sandqvist

Vi söker ett sammanhang
Arthur Segal, Sonia Delaunay, Kasimir Malevitj och den östjudiska shtetteln

 

Mjukband,

320 sidor

ISBN

9789187483202

189 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

 

Om boken

 

De var inte riktigt kloka, östjudarna. Förstod sig inte på enkla logiska resonemang och skrev dessutom från höger till vänster. Böckerna blev ju spegelvända, framsidan hamnade längst bak – allt blev felvänt.

 

Hur såg då den ”typiska” judiska småstaden ut i Östeuropa före Förintelsen? Vilken kultur gick förlorad genom nazismen och kommunismen? Hur gestaltade sig det judiska livet i städerna och byarna i det område som sedan hamnade på ”fel” sida av järnridån?

 

Det är några av de frågor som Tom Sandqvist försöker hantera utifrån tre centralt placerade konstnärskap i 1900-talsmodernismen: dadaisten Arthur Segal, orfisten Sonia Delaunay och suprematisten Kasimir Malevitj. Alla tre växte upp och formades av den östjudiska kulturen kring förra sekelskiftet.

 

Vi söker ett sammanhang är inte bara en samling lärda essäer om den östjudiska småstaden och förhållandet mellan judiskt tänkande och den europeiska modernismen. I boken återges även en lång rad berättelser, anekdoter och livsöden i det tidiga 1900-talets Sankt Petersburg, Moskva, Berlin, Zürich och Paris.

 

Uppvuxen i den judiska shtetteln Botoșani vid den moldaviska gränsen mot Ukraina hörde Arthur Segal (Aron Sigalu) tillsammans med till exempel poeten Tristan Tzara och konstnären Marcel Janco till kärntruppen som födde dadaismen i Zürich i februari 1916. Han kan sägas var en av dem som tydligast färgade Dada med omisskännliga inslag från den östjudiska chassidismen och dess kabbalistiska världssyn.

 

Sonia Delaunay (Sarah Stern) har i sin tur skrivits in i den europeiska abstrakta modernismen som en av dess mest kända men samtidigt mest misskända konstnärer i det parisiska avantgardet. Född och uppvuxen i Hradyzk strax utanför Kiev är hon mest känd för sina ”orfiska” abstraktioner och gränsöverskridande textilkonst.

 

Kasimir Malevitj (Kazimir Malewicz) hör till den abstrakta konstens mest namnkunniga pionjärer från och med hans berömda ”svarta kvadrat” från 1915, inledningen till suprematismen i det ryska och sovjetiska avantgardet. Liksom både Segal och Delaunay född och uppvuxen i kärnan av det judiska bosättningsområdet i nuvarande Ukraina kom han tidigt att påverkas av i synnerhet den chassidiska kabbalismen och dess idévärld.

 

Tom Sandqvist

 

Tom Sandqvist är författare och professor i konstens teori och idéhistoria samt docent i konsthistoria. Han har publicerat en lång rad konsthistoriska och konstteoretiska studier, av vilka flera koncentreras till det tidiga central- och östeuropeiska 1900-talet, senast studien Ahasverus vid staffliet (2014) om judisk konst och konstnärer i Central- och Östeuropa. På Brutus Östlings Bokförlag Symposion gav han senast ut romanen Romanen om örfilen (2015). Essän om Sonia Delaunay utkommer även i en väsentligen utvidgad version som boken Born in a Shtetl under hösten 2016 på Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.

 

 

Beställ