Maryam Adjam

 

minnesspår

 

Omslag

MARYAM ADJAM

MINNESSPÅR
Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

 

Mjukband

304 sidor

ISBN: 9789187483288

199 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

 

Om boken

 

Längs med vilka stigar färdas minnen? Hur spårar de sina erfarenheter och vilken resonans ger historien i minnena? Maryam Adjam undersöker hur ett minneslandskap tar form i mellanrummet mellan det påtagliga och det förnimbara, det förflutna och det pågående livet. Hösten 1944 flydde tusentals människor i kölvattnet av andra världskriget från Estland till bland annat Sverige. I skuggan av denna flykt söker minnen 70 år senare efter spår, ibland bokstavligen i jorden, andra gånger i förnimmelser av en annalkande storm. De gräver i lager efter lager av historia och låter det förutvarande komma till liv i minnet av ett minne. I boken sammanvävs minnesfragment till ett kollage av vandringar och berättelser, drömmar och platser, artefakter och bilder. En hågkomstens poetik som binder samman två Östersjöländer och historien med nutiden.

 

Maryam Adjam är etnolog och verksam vid Uppsala universitet och Södertörns högskola. Minnesspår. Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt är hennes doktorsavhandling.

 

 

Beställ