Bengt Kristensson Uggla

 

SLAGET OM VERKLIGHETEN

 

Omslag

Bengt Kristensson Uggla

SLAGET OM VERKLIGHETEN

Filosofi - omvärldsanalys - tolkning

 

Inbunden,

494 sidor

ISBN

91-7139-505-9

Ditt internetpris
269 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer

 

Slutsåld

En nyutgåva finns här

 

"Det är endast genom att dela världen som vi kan dela världen med varandra!"


Om boken

Med Slaget om verkligheten söker Bengt Kristensson Uggla ge ett filosofiskt bidrag till förståelsen av de dominerande transformationsprocesserna i vår tid. Det handlar om hur världen och samhället förändras efter e epok präglad av eurocentrism och industrialism, om medeltidens återkomst och om vår tids sökande efter identitet med hjälp av historia samt om vetenskapens, språkets och kommunikationens förändrade villkor i det "postmoderna" samhället.

En central erfarenhet i vår tid är att allt är möjligt att tolka - och går att tolka på nya och oväntade sätt! Men hur ska vi förstå det faktum att vi tolkar den värld som vi har gemensam så olika? Hur ska vi idag kunna dela världen så att vi kan dela världen med varandra? Och om allt är tolkning - vad är då sanning?


Bengt Kristensson Uggla menar att vi idag lever i något av en "hermeneutisk tidsålder" då förmågan att tolka blivit en strategisk kompetens. Men bejakandet av tolkningens möjligheter tvingar oss samtidigt att ställa frågan: vilka kapaciteter kan vi egentligen tillerkänna människan? Och vem kan man lita på?

 

Beställ