Gunnar Karlsson

PSYKOANALYSEN I NY BELYSNING

Gunnar Karlsson:

PSYKOANALYSEN I NY BELYSNING

228 sidor

Inbunden

ISBN:

91-7139-676-4

SLUTSÅLD


Om boken

Psykoanalysens historia är kantad av diskussioner om dess grunder och vetenskapliga status. Med ett originellt grepp tar Gunnar Karlsson hjälp av fenomenologiska verktyg för att belysa den psykoanalytiska teorin. Vad utmärker psykoanalysens område? Karlsson kritiserar försöken att grunda psykoanalysen i biologin och neurologin och betonar vikten av att istället definiera det psykoanalytiska området med utgångspunkt i medvetandets karaktär.


"... en mycket väsentlig bok ... han presenterar en modell som verkar övertygande i sin klarhet och sann i sitt väsen ... Gunnar Karlssons ambitiösa och modiga projekt är att än en gång rädda Psyche från att slukas av den naturvetenskapliga ockupationen av det inre genom att hävda den omedelbara intuitiva intentionala upplevelsen så som den formulerats i Husserls filosofi."

Oliver Parland, Hufvudstadsbladet


"Spännande läsning inte minst vad gäller introduktionen av fenomenologin och diskussionen kring sexualiteten, libidobegreppet och det omedvetna... Gunnar Karlssons bok ger nya infallsvinklar och stimulerar till eftertanke kring psykoanalysen i allmänhet och dess relation till andra teoretiska domäner, och vad är väl bättre än 'food for thoughts'?"

Psykisk hälsa


"Karlssons bok ... är mycket stimulerande, om man vill testa och utveckla sitt psykoanalytiska teoretiska tänkande. Jag kan inte se annat än att det är en mycket angelägen uppgift. Köp boken, använd den och problematisera den."

Åke Lantz, Insikten


Psykoanalysen i ny belysning utkommer våren 2010 i engelsk översättning på Cambridge University Press under titeln Psychoanalysis in a new light.