G. W. F. Hegel m.fl.
BEHOVET AV FILOSOFIN

G. W. F. Hegel m.fl.

BEHOVET AV FILOSOFIN

Redaktör: Carl-Göran Heidegren

Översättning: Carl-Göran Heidegren / Lars Westerbrandt

223 s. Häftad

ISBN: 91-7139-030-8


Pris: 146:-


Om boken

Under åren för Fenomenologins tillkomst var Hegel sysselsatt med ett projekt som han i ett brev till en kollega kallade ”att lära filosofin tala tyska”. Ambitionen med föreliggande bok skulle kunna uttryckas som ett något blygsammare försök att ”lära Hegel tala svenska”.


Förutom översättningar av två centrala Hegeltexter innehåller Behovet av filosofin en rad essäer som diskuterar olika aspekter av den hegelska filosofin.

– I bokens första avdelning diskuteras Hegel som det modernas förste filosof.

– I den andra avdelningen behandlas Hegels rättsfilosofi: Carl-Göran Heidegren skriver utifrån tidigare delvis okända föreläsningsmanuskript om naturrätt och statsvetenskap, Sven-Eric Liedman diskuterar Hegel som reformist och Joachim Israel tar upp Hegel och den moderna välfärdsstaten.

– I den avslutande delen analyserar Sven-Eric Liedman begreppen materia, form och innehåll utifrån Hegels filosofi, och Arne Melberg diskuterar kritiken av estetiken utifrån Kant, Hegel, Paul de Man och den svenske Vilhelm Fredrik Palmblad.