Carl Dahlhaus
ANALYS OCH VÄRDEOMDÖME

Carl Dahlhaus

ANALYS OCH VÄRDEOMDÖME

Översättning: Bengt Edlund

120 s. Häftad

ISBN: 91-7139-062-6


Pris: 137:-


Om boken

Är alla värderingar av musik lika mycket värda? Är estetiska omdömen bara en fråga om tycke och smak, eller måste de stödjas av sakomdömen? Krävs det kunskaper och analytisk insikt för att värdera musik?


Carl Dahlhaus, en av vår tidsstora musikforskare, reder i sin smått klassiska skrift ut hur teori, analys och estetik hänger samman och betingar varandra, och hur alla dessa ting är historiskt föränderliga. Han frilägger ett antal viktiga värdekriterier, och visar slutligen med hjälp av sju musikexempel från Bach till Schönberg hur värderingar kan underbyggas med relevanta iakttagelser med avseende på verkens struktur och historiska position.