Theodor W. Adorno
EGENTLIGHETSJARGONGEN

Theodor W. Adorno

EGENTLIGHETSJARGONGEN

Till den tyska ideologin

Översättning: Lars Bjurman

150 s. Häftad

ISBN: 91-7139-300-5


Pris: 150:-
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

”Vara”-filosofen Martin Heidegger är Adornos främsta angreppsmål i denna berömda kritik från 1964, men han närmar sig honom via en granskning av en från honom härstammande jargong, som översättaren i sin inledning tycker sig ha sett oroande spår av i det svenska åttio- och nittiotalet.