Carl-Göran Heidegren
HEGELS FENOMENOLOGI

Carl-Göran Heidegren

HEGELS FENOMENOLOGI

En analys och kommentar

528 s. Häftad

ISBN: 91-7139-231-9


Pris: 222:-


Om boken

De frågor som möter en läsare av Hegels Fenomenologi är många. Vilken är bokens grundläggande idé? Löper en kunskapsteoretisk problematik genom Fenomenologin i dess helhet? Genomgår bokens konception en förändring under framställningens gång? Finns det ansatser till en intersubjektivitetsfilosofi i Fenomenologin?

I sin studie av ett av de mest gåtfulla och omdiskuterade verken i filosofins historia klargör Carl-Göran Heidegren argumentationsgången i Hegels text och lyfter fram verkets övergripande struktur och uppbyggnad. Han visar också på den idéhistoriska kontext som utgör Fenomenologins förståelsehorisont.