Thomas Ziehe
KULTURANALYSER

Thomas Ziehe

KULTURANALYSER

Ungdom utbildning modernitet

Översättning: Joachim Retzlaff

181 s. Häftad

ISBN: 91-7139-124-X


SLUTSÅLD

 


Om boken

Hur formas ungdomen i dagens samhälle? I Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet tar Thomas Ziehe upp klassiska frågor inom pedagogik och socialpsykologi men ger nya svar i ljuset av den snabba samhällsomvandlingen. Kulturella moderniseringsprocesser griper allt starkare in i ungdomens uppväxtvillkor – i den tidiga barndomen, i skolan, i vuxenlivet.

Ziehe är varken utvecklingsoptimist eller kulturpessimist. Samhällets moderniseringsprocess medför en rad nya problem men också att nya möjligheter öppnar sig.

Den pågående samhällsomvandlingen slår igenom i olika skikt av personligheten. Psykoanalytisk metod blir för Ziehe ett redskap att tolka den betydelse kulturen får och ungdomars sätt att både medvetet och omedvetet utveckla subjektiva strategier i förhållande till senmoderniteten.