Gå med i Symposions BOKKLUBB

Dataskyddspolicy

Recension av Tom Hedlunds Nattens arkiv på Bernur / howsoftthisprisonis.blogspot.se

Recension av Tom Sandqvists Efterlämnad egendom i HBL: I minnets labyrinter

Pressröster om Christer Hermanssons Cilliman i Florens

Längmanskas kulturpris 2019 till Tom Sandqvist

Pressröster om Gunnar Karlssons Det maskulina projektet

Pressröster om Tom Sandqvists Det våta språket

 

 

Omslag

 

Tom Sandqvist

DET VÅTA SPRÅKET - EN SKÖNLITTERÄR ESSÄ

Tom Sandqvists nya bok är en i essäform utvecklad skönlitterär reflektion kring "det våta språket" - med tonvikten på dadaismen som den tog sig uttryck hos Arthur Segal, Hugo Ball och Emmy Hennings på Cabaret Voltaire i Zürich 1916. Med det "våta" språket avses den söndersprängda och typografiskt experimenterande syntaxen i dadaismen och dess kopplingar till frågor om främlingskap och identitet.

Läs mer>>

Omslag

 

Friedrich Nietzsche

EFTERLÄMNADE ANTECKNINGAR

För första gången presenteras ett stort urval ur Nietzsches efterlämnade anteckningar på svenska, med fokus på hans sista produktiva år under 1880-talets senare del. En stor del av texterna utgör förberedelser till det planerade verket med titeln Viljan till makt, som Nietzsche aldrig fullbordade men arbetade på in i det sista.

Läs mer>>

Omslag

 

Hans Ruin

I FÖRNUFTETS SKUGGA - ESSÄER OM NIETZSCHES FILOSOFI

I denna bok har Hans Ruin samlat ett antal essäer som tillkommit parallellt med det stora nu avslutade projektet att ge ut Nietzsches Samlade skrifter på svenska. Essäerna spänner över hela Nietzsches verk, från de tidiga studierna i grekisk filosofi och konst, till de sista efterlämnade anteckningarna och hans tankar om en omvärdering av alla värden. I centrum för flera av texterna står särskilt Så talade Zarathustra.

Läs mer>>

Omslag

 

Jörgen Wieslander

NYA TEBOKEN

Te är världens vanligaste dryck. Det dricks en miljon koppar te i minuten. Här berättas om teets historia och om vad som skiljer riktigt te från vanligt påste. Hur får man ut mesta möjliga arom ur olika tesorter? Vad är det för skillnad på grönt, svart respektive jäst te?

Läs mer>>

Omslag

 

Micael Björk

ORDNINGSMAKTEN I STADENS PERIFERI

En studie av polisiära gänginsatser i Göteborg 2004-2005

Om gängkriminalitet, etnisk maffia, skjutningar, tystnadskultur och det polisiära arbetet

Läs mer>>

Omslag

 

Dennis Hallberg

HÄSTPSYKOLOGI OCH RIDLÄRA

I den här boken tar han upp olika ämnen som ledarskap, inlärning, stress, sitsen, tömkörning och ridning med allt från sits till gångarter och skolor. Läsaren får mängder med tips på hur man löser olika ridproblem och ett kapitel ägnas åt den mentala träningen. Hästpsykologi och ridlära är skriven i en personlig och lättläst stil, och boken ger dig massor med tips till din ridning och för ditt hästhavande.

Läs mer>>

Omslag

 

Tom Sandqvist

HEMMA I DROHOBYCZ

Den polsk-judiske författaren och konstnären Bruno Schulz mötte döden i en så kallad vild aktion som de tyska nazisterna genomförde i hans hemstad Drohobycz i november 1942. I romanen Hemma i Drohobycz låter Tom Sandqvist Bruno Schulz själv komma till tals och lägga sig i polemiken om sitt eftermäle.

Läs mer>>

Omslag

 

Christer Eriksson

UTANFÖR BOXEN

Noveller

Novellsamlingen Utanför boxen ger en unik inblick i Christer Erikssons litterära författarskap och språkliga laboratorium. Erikssons experiment genom åren med språk, motiv och form i de olika romanerna har här gett avtryck i en humoristisk, allvarlig och tankeväckande samling texter som hamnar någonstans i gränstrakterna av novell, prosadikt, satir och essä.

Läs mer>>

Omslag

 

Brutus Östling

Konsten att fotografera fåglar och andra djur – Version 2.0

Ett mastodontverk för alla med intresse för naturfoto. Brutus delar frikostigt med sig av allt man behöver veta för att utveckla sin fotografering.

Läs mer>>

Omslag

 

Mats-Ola Nilsson

DEN OUTSÄGLIGA SORGENS GEMENSKAP

Bataille, Blanchot, Levinas

Det här är berättelsen om tre tänkare vars inflytande på en hel generation ”poststrukturalistiska” filosofer, och därigenom stora delar av den samtida filosofin, inte går att överskatta. Men det är inte berättelsen om detta inflytande, utan snarare ett försök att berätta deras historier med deras egna ord, med deras egna röster.

Läs mer>>

Omslag

 

Alf Nilsson

SJU ESSÄER OM TIDENS SKEPNADER

Insatta i ljus, mörker, rum och rymd

Det här är en essäbok som börjar från allra första början. Men som efter hand hamnar i människan som psykisk varelse, Homo psychicus. Källan till vetandet om henne är outsinlig. För det är inte kring henne vårt sökande efter kunskap och vetande djupast och ytterst har kretsat. Länge och väl förblev det en angelägenhet för filosofin, litteraturen och konsten. Innan det blev en angelägenhet för den vetenskapliga psykologin.

Läs mer>>

Omslag

 

Eva Österberg

FINA OCH FULA KÄNSLOR?

Historiska essäer

Essäerna i denna bok tar upp en rad frågor om känslorna, emotionerna, med anknytning såväl till europeisk som svensk och nordisk historia. På ett okonventionellt sätt diskuterar författaren emotioner utifrån fornisländska sagor, 1600- och 1700-talskvinnors dagböcker och brev men hon går också in på svenska skönlitterära författares verk från slutet av 1800-talet och framåt.

Läs mer>>

Omslag

 

Tom Sandqvist

HERTHA HESSELSON

Gift med snickaren Pontus Hesselson i Vaxholm gör Hertha Hesselson allt för att inte minnas sin uppväxt i nazismens och krigets Berlin, och misslyckas varje gång när julskinkan och lutfisken står på bordet. Vad visste hon egentligen, Hertha Hesselson?

Läs mer>>

Omslag

 

Gunnar Karlsson

DET MASKULINA PROJEKTET

Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

Det maskulina projektet är en bok som vänder sig till alla med intresse för den komplexa genusfrågan, och med hjälp av psykoanalysen och fenomenologin breddar den förståelsen av maskulinitet.

Läs mer>>

Omslag

 

Bo Florin och Patrick Vonderau

A TALE FROM CONSTANTINOPLE

The history of a film that never was

No film, but a rediscovered manuscript – A Tale from Constantinople – written by Mauritz Stiller and Ragnar Hyltén-Cavallius, here published for the first time with an introduction and two contextualising essays.

Läs mer>>

Omslag

 

Friedrich Nietzsche

DEN GLADA VETENSKAPEN

Samlade skrifter, band 5.

 

Nytryck, åter i lager

Läs mer>>

Omslag

 

Friedrich Nietzsche

BORTOM GOTT OCH ONT / TILL MORALENS GENEALOGI

Samlade skrifter, band 7.

 

Nytryck, åter i lager

Läs mer>>

Omslag

 

Christer Hermansson

CILLIMAN I FLORENS

Vad hände i Cillimans barn- och ungdom? Hur resonerar och tänker han om livet nu? Har Cilliman förändrats eller är han fortfarande likadan? Och vad gjorde han egentligen i Berlin, Nerja och Florens?

Läs mer>>

Omslag

 

Ola Jennersten

GAME CHANGE

Game Change, a Parade of Elephants, a Stubbornness of Rhinos and a Streak of Tigers examines the situation of three of the planet s most enigmatic and alluring land-living animals. It tells the alarming story of how the long-term survival of these animals is in question. They are continually threatened by poachers, international criminal networks, unscrupulous businessmen, smugglers and habitat loss.

Read more>>

Omslag

 

Tom Sandqvist

EFTERLÄMNAD EGENDOM

Består av två i tiden sammanfallande berättelser. I den första berättelsen återvänder författaren till barndomshemmet. Här, i farmors gamla byrå, hittar han en förseglad mapp som visar sig innehålla en ohygglig hemlighet invävd i en berättelse om brödernas gemensamma barndom. I den andra berättelsen återvänder författaren till den sörmländska byn och till ”trivselkvällarna” i sockengården. Att konstnärens morföräldrar levde i Berlin under hela den nazistiska diktaturen och att hennes mamma upplevde det slutliga sammanbrottet har en stor betydelse för hur berättelsen fortskrider.

Läs mer>>

Omslag

 

Tom Hedlund

NATTENS ARKIV

"Genom mörkret. Två
i reflexväst, den tredje
osynlig intill."

Tom Hedlund har tidigare givit ut sju diktsamlingar. Han är docent i litteraturvetenskap och har skrivit litteraturhistoriska och kulturhistoriska böcker, samt redigerat en rad antologier. Som litteraturkritiker har han varit verksam framför allt i Svenska Dagbladet och numera i Horisont. Under lång tid har han också verkat som skrivarkurslärare i olika sammanhang.

Läs mer>>

Omslag

 

Friedrich Nietzsche

SAMLADE SKRIFTER BAND 6: SÅ TALADE ZARATHUSTRA

Nietzsche skrev Så talade Zarathustra under åren 1883-85. Här utges den i nytolkning till svenska av Peter Handberg, som också tillfogat en förklarande notapparat, och med ett efterord av Hans Ruin.

Läs mer>>

Omslag

 

Catharina Stenqvist

GRANS OCH EXISTENS
En religionsfilosofisk essä

Födelsen och döden sätter gränserna för våra liv. Mellan dessa drabbande gränssituationer ligger själva livet. Författaren rör sig över ett stort fält av tankar, från Sokrates och antikens stoiker fram till 1800-, 1900- och 2000-talens existensfilosofi.

Läs mer>>

Omslag

 

Maryam Adjam

MINNESSPÅR
Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

Längs med vilka stigar färdas minnen? Hur spårar de sina erfarenheter och vilken resonans ger historien i minnena? Maryam Adjam undersöker hur ett minneslandskap tar form.

Läs mer>>

Omslag

 

Anna Wahlöö

ATT GÖRA EN KLASSIKER

Stringhyllan, Lilla Åland och Lamino har fått stjärnstatus i den svenska designvärlden. Hur har de blivit klassiker – och vem bestämmer det?

Läs mer>>

Omslag

 

Matilda Marshall

HÅLLBARHET TILL MIDDAG

Vad hamnar på middagstallriken i en tid när hållbarhet är en aktuell global samhällsutmaning?

Läs mer>>

Omslag

 

Robin Ekelund

RETROSPEKTIVA MODERNISTER

Om historiens betydelse för nutida mods.

Läs mer>>

Omslag

 

Petra Werner

ETT MEDIALT MUSEUM

Lärandets estetik i svensk television 1956-1969

Läs mer>>

Omslag

 

Tom Sandqvist

VI SÖKER ETT SAMMANHANG

Arthur Segal, Sonia Delaunay, Kasimir Malevitj och den östjudiska shtetteln.

Läs mer>>

Omslag

 

Ola Jennersten & Tom Svensson

VID VÄGS ÄNDE

Om arbetet med att rädda världens noshörningar, elefanter och tigrar

Läs mer>>

Omslag

 

Alf Nilsson

HOMO PSYCHICUS SOM MÄNNISKA – OCH ATT BLI EN PERSON

Alf Nilssons sjätte bok om Homo psychicus, det mänskliga psyket.

Läs mer>>

Omslag

 

Torbjörn Andersson

"SPELA FOTBOLL BONDJÄVLAR!" Del 2

Hur står det till med den svenska klubbfotbollen i en globaliserad värld? Väcker den starkare lokalpatriotiska känslor till liv nu än den gjorde 1950? Betyder klubbarna mer idag för sina städer och hemorter? Har rivaliteterna mellan lagen ökat eller minskat? ”Spela fotboll bondjävlar!” tar ett helhetsgrepp på frågan om fotbollens historiska betydelse för den lokala identiteten.

Läs mer>>

Omslag

 

Torbjörn Andersson

"SPELA FOTBOLL BONDJÄVLAR!" Del 1

 

Nytryck av första delen!

Läs mer>>

Omslag

 

Henrik Frisk, Karin Johansson & Åsa Lindberg-Sand (red.)

ACTS OF CREATION - Thoughts on artistic research supervision

The texts in this anthology comprise the results of discussions between a group of supervisors at Konstnärliga forskarskolan, the Swedish artistic research school over the past few years. They reflect the need for rethinking traditional principles, procedures and structures in the complex field of artistic research supervision.

Läs mer>>

Omslag

 

Tom Sandqvist

ROMANEN OM ÖRFILEN

Tom Sandqvists nya roman kretsar kring ett krig, en sörmländsk by, en klurig svart fågel på taket till en hundra år gammal skola, en galen skattletare i Jerusalem, en hovintendent som kämpade med krokodilerna i Amazonas och en gåtfull dödskalle som visar sig vara den ryske konstnären Ilja Repins älskarinna. Och inte minst en tysk familj i Berlin vid tiden för det nazistiska maktövertagandet.

Läs mer>>

Omslag

 

Glenn Svedin

"EN OHYRA PÅ SAMHÄLLSKROPPEN - Kriminalitet, kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet"

Hur förändrades kriminaliteten under den dynamiska moderniseringsprocessen? Vilka föreställningar om brottslighet uttrycktes i den samtida debatten och hur förändrades det offentligas strategier i bekämpandet av brottslighet?

Läs mer>>

Omslag

 

Christer Johansson & Anders Lindström (red.)

OMVÄGAR TILL SANNINGEN - Nya perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap.

Johnson skriver en ny typ av roman som utmanar våra invanda tankemönster och föreställningar om realism och symbolism, verklighet och dröm, högt och lågt, nu och då, progression och upprepning. Det är det mångfasetterade och radikala i Johnsons författarskap, hans vilja att utmana våra gängse föreställningar, som på olika sätt blottläggs i denna antologi.

Läs mer>>

Omslag

 

Julia Nordblad

DEN ENSPRÅKIGA DEMOKRATIN

Kring sekelskiftet 1900 lanserades i Sverige och Frankrike en ny pedagogisk metod för att lära ut nationalspråket på platser där andra språk dominerade. Frågan om vilket språk läraren skulle prata i klassrummet visar sig vara tätt sammanflätad med tidens stora frågor om allmän rösträtt, vilka som ska ingå i den demokratiska gemenskapen och hur lika de jämlika egentligen måste vara.

Läs mer>>

Omslag

 

Nina Södergren

HÅLLA GLÄDJEN PYRANDE

Den här diktsamlingen handlar om åldrande, kärlek och om att så småningom dö. Men den handlar också om nytt liv, om fågelfötters uttryckssätt, om Öland och om långväga resor.

Läs mer>>

Friedrich Nietzsche
BREV I URVAL, Band 10.1 & 10.2
Nietzsches omfångsrika brevväxling presenteras här för första gången på svenska i ett digert urval som band 10.1 och band 10.2 i Samlade skrifter. Ämnena som behandlas i breven är många: personliga framgångar och tillkortakommanden, yrkesval och livsfrågor, självanalys, hopp och uppgivenhet; här framträder flera av tidens viktigaste politiska och kulturella skeenden och frågor precis som tankefigurer som formar Nietzsches filosofi. Allt från tankeskiss till friarbrev och krigsförklaring.

Läs mer>>

Omslag Omslag
Omslag

Ann Öhrberg

SAMTALETS RETORIK

Ann Öhrberg undersöker i boken två svenska arenor vilka var präglade av samtalets retorik: pressen under 1700-talets första hälft och ordenslivet under dess andra.

Läs mer>>

Omslag

Anders Burman & Inga Sanner (red.)

UPPLYSNINGSKRITIK

Den här antologin, som är tillägnad Bosse Holmqvist, består av femton bidrag som på ett eller annat sätt behandlar just kritik mot upplysningen.

Läs mer>>

Omslag

Christer Eriksson

SKUGGORNA

Skuggorna är en mångbottnad, allvarlig, humoristisk och insiktsfull roman om kärlek, sex, svek och de skuggor vi lever med.

Läs mer>>

Omslag

Sverker Hyltén-Cavallius

RETROLOGIER
Musik, nätverk och tidrum

Vi lever i en tid då stora delar av populärkulturen, från film till mode och musik, använder sig av och anspelar på fragment från svunna tider.

Läs mer>>

Omslag

Alf Nilsson

AFFEKTER, RELATIONER, OPERATIONER - GRUNDEN FÖR HOMO PSYCHICUS
Mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala

Läs mer>>

Omslag

Mats Jansson

POETENS BLICK
Ekfras i svensk lyrik

I den dikt som beskriver en målning relateras två olika konstarter till varandra. Vad händer i detta möte mellan skilda teckensystem och medier? Hur omvandlar dikten målningen? Med vilka språkliga grepp och verkningsmedel sker detta?

Läs mer>>

Omslag

Boel Schenlær

JAG DRÖMMER OM BLOD
Dikter

Boel Schenlærs nya diktsamling utspelar sig i Marocko under den Arabiska våren.

Läs mer>>

Omslag

SE TRANSTRÖMER – 20 fotografers tolkningar

"Se Tranströmer" är en fotografisk hyllning till vår nobelprisbelönte poet. 20 olika fotografer har tolkat eller inspirerats av olika texter av Tomas Tranströmer.

Läs mer>>

Omslag

Thomas Götselius, Caroline Haux, Jesper Olsson & Per Anders Wiktorsson (red.)

TAL, MAKT, VANSINNE

Tal, makt, vansinne är en vänbok till Ulf Olsson som vill närma sig och dela det rum för reflexion och skrivande som hans kritiska författarskap har öppnat.

Läs mer>>

Omslag

Friedrich Nietzsche

SAMLADE SKRIFTER BAND 8: SENA SKRIFTER

Detta band innehåller de sista sex skrifterna som Nietzsche färdigställde för publicering. Bland dessa finns några av hans viktigaste och mest kända texter.

Läs mer>>

Omslag

Petter Tistedt

VISIONER OM
MEDBORGERLIGA PUBLIKER

Medier och socialreformism på 1930-talet. Utgångspunkterna tas i decenniets befolkningsdebatter och i en utställning om fritidens användning.

Läs mer>>

Omslag

Paul Agnidakis

RÄTTEN TILL PLATSEN

Den här etnologiska studien handlar om hur människor skapar sig en plats i två mindre industrisamhällen som genomgår omvandling.

Läs mer>>

Omslag

Alf Nilsson

HOMO PSYCHICUS SOM ENFALD KONTRA TVÅFALD MOT MÅNGFALD

Det analoga och det digitala som färdriktning mot en människoteori. Alf Nilssons fjärde bok om Homo psychicus, den psykiska människan.

Läs mer>>

Omslag

Ann-Charlotte Weimarck Jugendvillorna på Olympia i Helsingborg

En essä om arkitektur och livsmiljö i förvandling. Om den särpräglade arkitektoniska Jugendmiljö som uppstod under 1900-talets första årtionde i Helsingborg, i stadsdelen Olympia.

Läs mer>>

Tidens tröskel

Anna Jörngården

Tidens tröskel

I avhandlingen Tidens tröskel visar Anna Jörngården hur den skandinaviska litteraturen kring sekelskiftet 1900 behandlar upplevelsen av det nya moderna livet och nostalgins längtan tillbaka.

Läs mer>>

Omslag

Nina Södergren

Högt ärade trana

Den här samlingsvolymen med nya dikter och urval av Nina Södergrens tidigare poesi visar en diktning i fortgående utveckling. Från det enkelt sinnesnära har dikterna fördjupats, motiven har breddats och perspektiven blivit flera.

Läs mer>>

Drömmar om lufthavet

Gösta Arvastson

Drömmar om lufthavet

Drömmar om lufthavet – berättelsen om en kvinnlig flygare på trettiotalet bygger på Hedvig Nordvalls dagbok och ger oss nya perspektiv på det svenska samhällets förvandling under ett avgörande moderniseringsskede.

Läs mer>>

Omslag

Lars Fahlén

Vad dom fick se!

Lars Fahlén berättar historien om den svenska motsvarigheten till bildtidningen LIFE.

Läs mer>>

Omslag

Mats Malm

Poesins röster

Hur läser vi litteratur från äldre tider? Det är mycket vi inte kan veta om sammanhanget en text skrevs och lästes i, och det är inte alltid vi genomskådar vare sig författarens avsikter eller de tänkta mottagarnas förväntningar. En viktig del av det vi riskerar att gå miste om är vad som i denna bok kallas poesins röster.

Läs mer>>

Omslag

Christer Eriksson

Lägg en slant under tungan

Fadern är sträng och egocentrisk. Men bakom fasaden döljer sig en djup, oförlöst kärlek. Sonen – Minnet – identifierar sig med fadern. Det är en smärtsam och dramatisk process. Ofta har Minnet förts in på avvikande, smala och mörka vägar. Nu ligger fadern på sin dödsbädd, och Minnet står äntligen inför möjligheten att helt bli sin egen.

Läs mer>>

Slaget om verkligheten

Bengt Kristensson Uggla

Slaget om verkligheten

Slaget om verkligheten är en storslagen och banbrytande kulturfilosofi som på ett originellt sätt analyserar samtidens filosofiska och sociala verklighet.

Läs mer>>

Omslag

Lars Bjurman

Idealisk dosering av uttrycksbehovet

Lars Bjurman var en självlärd språkmänniska, eller med sina egna ord en "ordbehandlare fångad i teckenvärlden". Han har lämnat efter sig en ytterst begränsad men knivskarpt koncentrerad produktion av kortprosa, dagboksanteckningar, dikter, drömmar och tankar.

Läs mer>>

Omslag

Axel Englund & Anna Jörngården (red.)

Okonstlad konst?

"Möjligheten att nå fram till något autentiskt har blivit föremål för en kritisk dekonstruktion; längtan efter det genuina och ursprungliga uppfattas alltmer som ideologiskt tveksamt; genomkommersiali-seringen av samhället urholkar idén om äkthet när den förvandlas till en reklamslogan – ändå dyker tanken på det äkta, genuina och autentiska upp överallt i vår mediemättade verklighet."

Läs mer>>

Omslag

Boel Schenlaer

Nomad i exil

"En stark och självständig diktröst. Ett kompromisslöst diktjag tecknar i stolt ensamhet utan att darra på handen ett slags självporträtt."

Läs mer>>

Omslag

Ann Edholm

Kropp och språk, rum och bild

Med ett mångförgrenat nätverk av kulturella, religiösa och symboliska referenser förenar den svenska konstnären Ann Edholm ett minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former.

Läs mer>>

Omslag

Tom Svensson

De vita lejonen

Läs mer om Tom Svenssons underbart vackra lejonbilder i den magnifika fotoboken De vita lejonen!

Läs mer>>

Omslag

Tom Sandqvist

Helig, helig är bilden

Helig, helig är bilden är en spännande och provokativ essäsamling som reflekterar kring heligheten och dess olika nedslag i såväl konsthistorien som den internationella och svenska samtidskonsten.

Läs mer>>

Omslag

Dimitré Dinev

Änglatungor

Ett slumpartat möte på Wiens centralkyrkogård inleder uppnystandet av en intrikat bulgarisk släktväv. När Svetljo och Iskren råkas, två vinddrivna unga bulgarer i förskingringen, blir det upptakten till berättelsen om deras släkters delvis sammanflätade historia. Vi sveps in i en sällsam värld av färger, dofter, poesi och burleskeri – vacker och galen på samma gång.

Läs mer>>

Omslag

Alf Nilsson

Det främmande, det kusliga och tankens brist

Det här är Alf Nilssons tredje bok om Homo psychicus, den psykiska människan. I boken samlas tidigare infallsvinklar upp och författaren "ger en helhetsbild av människans psyke ..." med "ett kraftfullt driv." (Leif Zern).

Läs mer>>

Omslag

Annika Alzén

Kulturarv i rörelse

Kulturarv i rörelse handlar om "grävrörelsen", en folklig rörelse som växte fram i mitten av det radikala 1970-talet. I tusentals studiecirklar och i gigantiska arbetarspel samlades människor runt om i Sverige för att gräva fram och synliggöra industriarbetarnas egen historia och kulturella arv.

Läs mer>>

Omslag

Göran Sommardal

Kinesiska samtidigheter

I Kinesiska samtidigheter beskriver Kina-kännaren Göran Sommardal i essäform några avsnitt av den samtida kartan: historien i historieskrivningen, världsbildarnas historia, personerna i romanerna, kulturrevolutionens litteratur och poesins berättelser.

Läs mer>>

Darwin

Staffan Ulfstrand

Darwins idé

Nyutgåva, mjukband i stort format av denna bok som blivit en storsäljare på några år. Staffan Ulfstrands böcker håller alla hög klass, men detta är nog hans absolut bästa hittills.

Läs mer>>

Omslag

Michael Tengberg

Samtalets möjligheter

I Samtalets möjligheter undersöker Michael Tengberg vilka förutsättningar litteratursamtalet skapar för att utveckla elevers reception av en läst text och i förlängningen också deras läsförmåga.

Läs mer>>

Omslag

Thomas Götselius, Anders Olsson & Boel Westin (red.)

Vandring genom tiden

I denna vänbok medverkar: Bruno K. Öijer, Carin Franzén, Thomas Götselius, Eva Haettner Aurelius, Stina Hansson, Inge Jonsson, Bengt Landgren, Roland Lysell, Anders Olsson, UIf Olsson, Boel Westin, Magnus William-Olsson, Kjell Espmark med flera.

Läs mer>>

Omslag

Brutus Östling & Susanne Åkesson

De krushuvade

En ny närgången och nyfiken fotobok om pelikaner av augustprisade Brutus Östling och Susanne Åkesson.

Läs mer>>

 

Klicka för läsprov>>

Omslag

Per Anders Wiktorsson

Den utvidgade människan

I Den utvidgade människan analyserar Per Anders Wiktorsson hur Eyvind Johnson tillgrep litteraturens alla möjligheter för att ifrågasätta neutralitetspolitiken och angripa nazismen och dess svenska medlöpare.

Läs mer>>

Omslag

Bengt Kristensson Uggla

Gustaf Wingren

Bengt Kristensson Ugglas stora biografi om en av 1900-talets mest kontroversiella teologer finns nu att köpa.

Läs mer>>

Omslag

Tom Sandqvist

Det andra könet i öst

Om alla de kvinnliga konstnärer i den central- och östeuropeiska modernismen som våra handböcker "glömt bort".

Läs mer>>

Det moraliska spelet

Eva Kärfve

Det moraliska spelet

Utifrån sociologins klassiker och med hjälp av skönlitteratur och antropologiska fältstudier undersöker Eva Kärfve själva grunden i den sociala ordningen.

Läs mer>>

Omslag

Arne Johnsson

Reidjz

Kritikerrosade poeten aktuell med ny diktsamling.

Läs mer>>

Bo Gustavsson
Det stora okända
Bo Gustavsson utkommer med en ny spännande samling kulturkritiska essäer om det okända i litteraturen.

Läs mer>>

Omslag

Niklas Ingmarsson, Robert Willim & Martin Magntorn

Förbisett

En fantastisk fotobok om det förbisedda som vi varje dag går förbi, men som ibland glimrar till.

Läs mer>>

Det omedvetna ...

Alf Nilsson
Det omedvetna i nya perspektiv

En oerhört uppslagsrik undersökning av Freuds kanske viktigaste vetenskapliga upptäckt – det omedvetna.

Läs mer>>

Kristian Lundberg
Mörkret skulle vara som ljuset

"Vem har sagt att vi behöver livscoacher när det finns poeter?"

DN

Ivar-Lo-pristagaren Lundberg är aktuell med en ny diktsamling.

Läs mer>>

Att överleva dagen

Brutus Östling &
Susanne Åkesson

Att överleva dagen

"När hans förra bok Kaxiga fåglar kom skrev en enig kritikerkår att han överträffat sig själv - igen. Jag känner mig litet tjatig men 'Att överleva dagen' är om möjligt ännu bättre.” Ingalill Mosander, Aftonbladet

Läs mer>>

 

Läsprov>>

21 sidor ur boken i PDF-format.
Filen är 3,49MB och öppnas i nytt fönster.

 

Svävare

Lars Lidén

Svävare Dikter

I Lars Lidéns femte diktsamling svävar dikterna lätta och täta, som aska, ekorrar eller lastbilsmotorer. Här finns en sorts trevande kompromisslöshet, ett lyssnande där ännu ingenting är avgjort: en poetisk metod där orden och tystnaderna med perspektivglidningar och positionsbyten rör sig genom varandra och skapar en ny och intensivare livsnärvaro.

Läs mer>>

Europeiskt skräp

Ulf Peter Hallberg
Europeiskt skräp

Ulf Peter Hallberg, samlarens son, gestaltar sin pappas värld i en roman som påminner om Tusen och en natt – med Baudelaire, Greta Garbo och andra europeiska gestalter som budbärare.

Läs mer>>

Yarden

Kristian Lundberg
Yarden

Kristian Lundbergs självbiografiska roman om en omvänd klassresa är som ett knytnävsslag i mellangärdet.

Läs mer>>

Svunnet

Tom Sandqvist
Ett svunnet Europa
Ett svunnet Europa är en unik och rikt illustrerad beskrivning av konstnärliga och litterära riktningar i det forna habsburgska imperiet kring förra sekelskiftet.

Läs mer>>

Drömmar och stenar

Magdalena Tulli
Drömmar och stenar

När Drömmar och stenar kom ut för första gången 1995, hälsades den omedelbart som ett av de mest lysande bidragen till central- och östeuropeisk litteratur sedan kommunismens fall, och boken erhöll i Polen Koscielski-stiftelsens prestigefyllda pris. Den oförglömliga lyriska stilen i denna roman bryter ny litterär mark.

Läs mer>>

Liv genom tingen

Margrit Wettstein
Liv genom tingen

I denna studie av liv genom tingen ligger fokus på relationen mellan människa och föremål. Den handlar om vad föremålen betydde för dem som tvingades på flykt undan nazismen och bland dem som förlorade anhöriga vid attacken på World Trade Center den 11 september 2001.

Läs mer>>

Tilltal och svar

Jenny Bergenmar m. fl. (red)
Tilltal och svar

En omfattande festskrift tillägnad litteraturvetaren Beata Agrell med närmare 40 texter Gunnar D. Hansson, Merete Mazzarella, Lisbeth Larsson, P A Tjäder, Ulf Olosson, Mikael Löfgren, Tomas Forser, Åsa Arping m.fl.

Läs mer>>

Ordens negativ

Anders Cullhet m.fl. (red.)
Ordens negativ

En festskrift till litteraturvetaren och författaren Anders Olsson med texter av Horace Engdahl, Stig Larsson, Birgitta Trotzig, Jan Olov Ullén m.fl.

Läs mer>>

Till relativismens försvar

Bosse Holmqvist
Till relativismens försvar

Idéhistorikern Bosse Holmqvists nya bok är ett intelligent och spännande försvar för ett relativiserande synsätt - utifrån djupgåede analyser av bl.a. Karl Mannheims, Franz Boas, Carl Beckers och Ludwig Flecks teorier.

Läs mer>>

Arv och miljö

Åke Daun
Arv och miljö

En tvärvetenskaplig studie, ett försök att knyta ihop samhällsvetenskap och etnologi med den naturvetenskapliga forskningen om människan.

Läs mer>>

Kaxiga fåglar

Brutus Östling och Staffan Ulfstrand

Kaxiga fåglar

Kaxiga fåglar är Brutus Östlings fotografiskt mest avancerade verk hittills. Att hans unika bilder dessutom ackompanjeras av Staffan Ulfstrands lärda och infallsrika texter kring fåglars personligheter och sociala samspel gör inte saken sämre.

Läs mer>>

Donna Haraway
Apor, cyborger och kvinnor

En klassiker skriven av en av cyberpunk-författarnas största influenser. Haraway utforskar och utvecklar den existerande feministiska forskningens omstridda referensramar.

Läs mer >>

Peter Burke
Vad är kulturhistoria?

Lättillgänglig guide till kulturhistoriens förflutna, dess nutid och framtid av en av vår tids främsta kulturhistoriker.

Läs mer >>

Michel Foucault
Diskursernas kamp

En spännande presentation av Foucaults olika sidor, från tidiga analyser av konstverk till sena diskussioner av hur människan förstår sig själv.

Läs mer >>

Johan Elmfeldt &
Per-Olof Erixon

Skrift i rörelse

En bok om mediekulturella förändringar och deras inverkan på barns och ungdomars uppväxtmiljö.

Läs mer >>

Nils Andersson &
Henrik Björck (red.)

Idéhistoria i tiden

Allt du velat veta om ämnet idéhistoria men inte vågat fråga om, samlat i en och samma volym. Med texter av våra främsta idéhistoriker.

Läs mer >>

Mia-Marie Hammarlin
Att leva som utbränd

Hur ser tillvaron ut för dem som faktiskt lever med utbrändhet? Och kan utbrändheten bli en möjlighet att finna vägar in till nya, tidigare outforskade rum?

Läs mer >>

Lennart Johansson
Staten, supen och Systemet

Är det något speciellt med den svenska dryckeskulturen? Har vi svårt att hantera alkohol, och är det därför vi har haft så stränga restriktioner kring alkoholen?

Läs mer >>

Kristin Järvstad
Den kluvna kvinnligheten

Spännande och välskrivet om hur kvinnors villkor skildras av kvinnliga författare i slutet av 1800-talet, efter att dessa haft sitt stora genombrott.

Läs mer >>

Nina Södergren
Att vara och stilla gråta

Ölandsförfattarinnan Nina Södergren är aktuell med sin nionde diktsamling.

Läs mer >>

Jana Witthed
Kristallandets skeppsbrutna

Ockupationsdagarna i Tjeckoslovakien 1968 utgjorde inspiration till denna bok för Jana Witthed, som själv bevittnade händelserna.

Läs mer >>

Bäras

Arne Johnsson
Bäras utan namn till natt till morgon

I Arne Johnssons nya diktsamling brinner ständiga lågor, från små eldar vid någon vägkant till dem vi förnimmer i hjärta och tal.

Läs mer>>

-

Cristine Sarrimo
Heidenstams harem

Heidenstams harem är den första studien som tar ett samlat grepp om Heidenstams föreställningar om kön och sexualitet. I en spännande analys visar Cristine Sarrimo hur Heidenstams skildringar av manligt och kvinnligt är intimt förknippade med tidens orientalism, nationalism och marknadstänkande.

Läs mer>>

Handens hjärta

Christer Eriksson
Handens Hjärta

Envackert skriven roman av en av landets främsta författare - om kärlek och om hur den som har ordet i sin hand kan utöva makt, en roman som i skildringen av det vardagliga ställer viktiga frågor på sin spets.

Läs mer>>

Lögner

Ulf Peter Hallberg/Anders Ranke
Legender & Lögner/Italienska ögonblick

Två böcker som speglar varandra och därför publiceras i en volym. Ulf Peter Hallbergs debut som romanförfattare handlar två mäns kamp, om vänskap och förräderi, om stunder av sinnesnärvaro och lycka.

Läs mer>>

Delblanc

Sven Delblanc
Kritik och essäistik 1958–1991

“Det är underbart att läsa Sven Delblanc... omtumlande, fascinerande, irriterande, förargelseväckande, lärorikt, inkonsekvent och lysande i en salig röra.” SvD

Läs mer>>

Synopsis

Ulf Karl Olov Nilsson
Synopsis
I sin nionde diktsamling fortsätter UKON att utforska och bredda poesins möjligheter.

En CD med operalibrettot ”Det panegyriska” av UKON och Njurmännen medföljer boken.

Läs mer>>

Robert Azar

Robert Azar
Incipit Tragœdia

Bör vi återvända till Kant? Incipit tragœdia av den unge författaren Robert Azar kan erinra läsaren om en romantisk prosadikt, som tar sin början i det tragiska mötet mellan det kantska förnuftet och en älskad kvinnas nej.

Läs mer>>

När ingenting ...

Billy Ehn & Orvar Löfgren
När ingenting särskilt händer

När ingenting särskilt händer av etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren är en fantasieggande bok för alla som vill se sin välbekanta tillvaro med nya ögon.

Läs mer>>

Ulf Olsson

Ulf Olsson
Invändningar

Ulf Olssons välformulerade texter spänner mellan ironi och allvar, hyllning och analys i deras sökande efter möjligheten av ett kritiskt skrivande.

Läs mer>>

Maria Vedin

Maria Vedin
Ge mig diesel

“Det är både en mycket samtida, lekfull och en ärkeromantisk diktsamling Maria Vedin skrivit – årets kanske mest överraskande läsning”, skrev HD.

Läs mer>>

Carin Franzén

Carin Franzén
För en litteraturens etik

Carin Franzén diskuterar den estetiska autonomins betydelse för litteraturens etik. Med utgångspunkt i bl.a. Derrida och Kristeva gör hon en serie närläsningar av Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons böcker.

Läs mer>>

Johan Eriksson

Johan Eriksson
Heidegger och filosofins metod

Johan Eriksson hävdar i denna lärda studie att Heideggers Varat och tiden inte i första rummet är en undersökning av människans vara utan snarare en undersökning som vill skänka filosofin sin egen metodologiska självförståelse.

Läs mer>>

Göran Rossholm & Göran Sonesson (red.)

Göran Rossholm & Göran Sonesson (red.)
Konstverk och konstverkan

Hur särskiljer sig vår upplevelse och vår tolkning av ett konstverk – en dikt, ett musikstycke, en målning, ett fotografi eller en film – från vår upplevelse och tolkning av vardagsspråk, av ljud, färg och form i allmänhet?

Läs mer>>

Claes Törnqvist & Margareta Norell

Claes Törnqvist & Margareta Norell
Ny vuxenhet i ett livsloppsperspektiv

Vad händer i livet från det att man är tjugo till dess att man är mellan trettiofem och fyrtio? Vad innebär det att bli vuxen i vår senmoderna tid?

Läs mer>>

Brutus Östling

Brutus Östling

FANTASTISKA FÅGLAR

Fantastiska fåglar – en fascinerande resa från lappugglor och kungsörnar i norr till afrikanska hornskator och albatrosser i syd

Läs mer>>

Göran Holmström

Göran Holmström

HUMLOR

Den första boken om Sveriges alla humlor är en charmig kärleksförklaring till den svenska naturen, med artbeskrivningar, bestämningsnycklar och tips för den trädgårdsintresserade

Läs mer>>

Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg (red)

Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg (red)
Den litterära textens förändringar

Essäer om retorikens betydelse, förhållandet mellan muntligt och skriftligt och genrernas dynamiska samspel

Läs mer>>

Anja Petersen

Anja Petersen
På visit i verkligheten

Etnologisk studie om det fotografiska porträttet och förståelsen av kön i 1800-talets Sverige

Läs mer>>

Micael Björk

Micael Björk
Ordningsmakten i stadens periferi

Micael Björk skriver om hur förtroendet för polisen kan förbättras i segregerade förorter där gängkriminaliteten frodas

Läs mer>>

Carl Cederberg (red)

Carl Cederberg (red)
Att läsa Platon

Ny bok om Platon vidgar förståelsen av den antike filosofens tankar

Läs mer>>

Jurgen Reeder, Ph. D

Jurgen Reeder, Ph. D

Psychoanalysis in Sweden

Psychoanalysis in Sweden is a condensation of Jurgen Reeders latest publication in Swedish.

Läs mer>>

Johan Modée & Hugo Strandberg (red)

Johan Modée & Hugo Strandberg (red)
Frihet och gränser

Religionsfrihetens innebörd diskuteras i ny bok om religionens plats i dagens mångkulturella Sverige

Läs mer>>

Rosenbergs Fåglar i Sverige

Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige

Erik Rosenbergs fåglar i Sverige är titeln på denna speciella utgåva, redigerad av Bengt Emil Johnsson, Staffan Söderblom och Sten Wahlström. Boken utkom första gången 1953 och tillhör de klassiska svenska naturskildringarna.

Läs mer>>